Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Декан факультету

СВІТЛЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ       

      Вчений-історик. Доктор історичних наук (2001), професор (2002). Декан історичного факультету (з 2002), професор кафедри історії України. «Заслужений працівник освіти України» (2008).

 

    

 Народився 07.07.1957 року в  Дніпропетровську, в українській сім’ї службовців. Навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету (нині–Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) (1974–1979). У ході навчання тричі нагороджувався знаком «За отличную учебу». Вдало поєднував  відмінне навчання, заняття науково-дослідною роботою та громадською діяльністю. Здобув Диплом Переможця республіканського конкурсу студентських наукових робіт 1978/79 учбового року. Отримав диплом з відзнакою. Історик, викладач історії та суспільствознавства (1979).

 

  Перше робоче місце – учитель історії та суспільствознавства  СШ  № 58 м. Дніпропетровськ (1979–1982). У 1981 та 1982 рр. молодий учитель історії  двічі здобував Диплом переможця  міського конкурсу на звання «Кращий по професії» в Дніпропетровську. Затим вступив до аспірантури по кафедрі історії СРСР та УРСР ДДУ, де успішно навчався в 1982–1985. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії СРСР та УРСР Д. П. Пойда. У 1987 р. одержав Диплом наукового ступеня кандидата історичних наук.  У 1990 р. здобув Атестат вченого звання доцента.

 

 З 1985 р. почав працювати на історичному факультеті ДНУ (ДДУ). У перший період своєї науково-педагогічної діяльності пройшов усі сходинки професійного зростання  від асистента (1985–1987),  викладача кафедри історії УРСР та СРСР (1987–1989), водночас заступника декана історичного факультету з навчальної роботи (1987–1988) до доцента кафедри історії СРСР (1989–1992) та доцента кафедри російської історії (1992–1994). Розробив і прочитав цілий ряд лекційних  та спеціальних курсів. Багато уваги приділяв пошуковій роботі в архівах та бібліотеках України і Росії. Розробив нову тестову форму проведення вступних екзаменів з історії для абітурієнтів.

 

 Нагромадивши певний досвід науково-педагогічної роботи, вступив до докторантури університету, де навчався в 1994–1997 рр.  Науковий консультант  – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії та джерелознавства М. П. Ковальський.  Підсумком роботи в докторантурі  стало узагальнення  широкої пошукової  роботи в архівах, бібліотеках та музеях України і Росії, публікація 17 розвідок, у тому числі однієї монографії «Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ століття: Аналіз публікацій документальних джерел» (Д.: Вид-во ДДУ, 1995. – 240 с.)., одного навчального посібника «Народницький рух в Україні 1860–1880-х років. Аналіз джерел архівних фондів Росії» (Д.: ДДУ, 1996. – 128 с.), загальним обсягом близько 26 друк. арк., підготовка тексту чотирьох розділів докторської дисертації обсягом  370 сторінок.

 

 Новий етап науково-педагогічної діяльності розпочався в 1997 р., коли С. І. Світленка обрали  завідувачем кафедри історії України. На цій посаді він працював  до 2005 р., а незабаром, після обрання деканом історичного факультету в 2002 р., став виконувачем обов’язків завідувача цієї ж кафедри у 2005–2010 рр., затим (від 2010 р.) –  професором кафедри історії України.

 

  У 1999 р. С. І. Світленком було підготовлено й опубліковано другу монографію за темою дисертації – «Народництво в Україні 60 – 80-х років ХІХ століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії» (Д.: Навч. книга, 1999.  – 240 с.). У 2000 р.  докторська дисертація  С. І. Світленка  «Народництво в Наддніпрянській Україні 60-80-х років ХІХ століття: проблеми історіографії, джерелознавства та археографії» була успішно захищена. У 2001 р. він здобув науковий ступінь доктора історичних наук, а в 2002 р. – вчене звання професора по кафедрі історії України.

 

  За роки науково-педагогічної роботи в ДНУ С. І. Світленко підготував та прочитав більше 10 загальних і спеціальних лекційних курсів з історії СРСР, Росії, давньої і нової історії України, історіософії історії України, суспільного руху України та Росії. З-під його пера вийшло понад 500 публікацій, в. т. ч.  417 наукових на навчально-методичних праць. Серед них 9 монографій, 7 навчальних посібників, 3 збірники документальних матеріалів,  1 курс лекцій.  Розробив ряд проблем суспільно-політичної, етнонаціональної та інтелектуальної історії України кінця ХVІІІ–початку ХХ ст.  Приділяє велику уваги підготовці кадрів вищої кваліфікації: підготував  15 кандидатів та 1 доктора історичних наук.  Головний  редактор наукового журналу та двох збірників наукових праць.

 

  Як декан, надає пріоритетного значення  підвищенню якості  й розширенню сфери освітніх послуг, зміцненню наукового потенціалу факультету, збереженню здорового морально-психологічного клімату в колективі, розвитку  діалогу між студентами і науково-педагогічними працівниками.

 

  

 

                                             

 

                                      Список основних праць:

  1.      Народництво в Україні 60–80-х рр. ХІХ ст.: Аналіз публікацій документальних джерел: моногр. (Д., 1995); 
  2. Народництво в Україні 60–80-х рр. ХІХ ст.: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії: моногр. (Д., 1999); 
  3. Суспільний рух на Катеринославщині у  50–80-х рр. ХІХ ст.: моногр.  (Д., 2006); 
  4. Світ модерної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: зб. наук. пр.  (Д., 2007); 
  5. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Дніпропетровська область / відп. ред. С. І. Світленко (Д., 2008) (у співавт.); 
  6. Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. / С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. (Д., 2009–2010) (у співавт.); 
  7. Історична пам’ять Дніпропетровщини: колект. моногр. /           С. І. Світленко,   Є. І. Бородін, В. В. Іваненко [та ін.] (Д., 2012) (у співавт.); 
  8. Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара: зб. докум. матер. – Т. 1. –  (Д., 2013. – 2-е вид.,  2016);  Те ж саме. – Т. 2. –  (Д., 2016) (співавт. – В. В. Ващенко, Ю. А. Святець та ін.); 
  9. Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві: моногр. (Д., 2015); 
  10. Історик і влада: колект. моногр. / відп. ред. В. Смолій; творчий керівн. проекту І. Колесник.  (К., 2016). –  (співавтори –                В. Андрєєв, О. Богдашина та ін.).

 

 

 

Comments:

JoomShaper