Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Фещенко Євген Леонорович

Наукова біографія.

Здобуття вищої освіти: 1986 р. закінчив історичний факультет Дніпропетровський державний університет ім. 300-ліття Возз’єднання України з Росією. Спеціальність – історія. Кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства.

Кандидат історичних наук з 1993 р. Вчене звання доцент отримав 2015 р.

Дисертації.

Захист кандидатської дисертації:

1993 р. «Поховальний обряд населення катакомбної культури Північностепового Подніпровя та Передстепу (досвід вивчення з застосуванням формалізовано-статистичних методів)» (07.00.04 - археологія, 07.00.06 - історіографія, спеціальні історичні дисципліни та методи історичного дослідження). Спеціалізована вчена рада в Дніпропетровському державному університеті.

Наукові інтереси.

Археологія раннього залізного віку; історіографія археології.

Основні наукові праці.

Статті в зарубіжних виданнях та спільних проектах.

  1. Фещенко Е.Л. К вопросу о ямных традициях в конструкциях катакомбных погребений Орельско-Самарского междуречья  / Е.Л. Фещенко // Проблемы изучения культур раннего бронзового века степной зоны Восточной Европы. – Оренбург, 2009. – С. 152 - 159.
  2. Фещенко Е.Л. Каменные антропоморфные стелы в погребениях катакомбной культуры / Е.Л. Фещенко // Археологические памятники Оренбуржья. – Оренбург, 2014. - Вып.11. – С. 150 – 156.

Статті в українських виданнях

  1. Фещенко Е.Л. Типология катакомбных погребальных сооружений Орельсько-Самарского междуречья / Е.Л. Фещенко // Проблемы археологии Поднепровья. – Д., 1991. – С. 89 - 99.
  2. Фещенко Е.Л. Изделия из металла в катакомбных погребениях Днепровского Предстепья / Е.Л. Фещенко // Проблемы археологии Поднепровья. – Д., 1992. – С. 84 - 101.
  3. Фещенко Є.Л. Дослідження могили козака Сіромахи і кладовища ІІ пол. ХVIII ст. в с. Миколаївка на Інгульці та деякі питання етнічної історії запорізького козацтва. / В.А. Ромашко, Е.Л. Фещенко,  З.П. Маріна, О.М. Ярошкевич // Вісник Дніпропетровського університету, серія Історія та археологія. – Д., 2008. Вип.16. – С.276 – 299.
  4. Фещенко Є.Л. Від катакомбної культури до катакомбних культур: зміни концепцій в історіографічному вимірі / Е.Л. Фещенко Т.А. Котенко //  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. – Д., 2009. - Вип.17. – С. 248 – 255.
  5. Фещенко Є.Л. Охорона памяток культурної спадщини в УРСР в 60-70 рр ХХ ст. (за архівними матеріалами Дніпропетровського історичного музею) // Е.Л. Фещенко,  Ю.Ю. Фанигін // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. – Д., 2010. - Вип.18. – С. 317 - 324.
  6. Фещенко Є.Л. Антропоморфні стели в похованнях катакомбної культури України //Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. – Д., 2014. - Вип.22. – С. 196 – 202.
  7. Фещенко Є.Л. ІІ Міжнародна українсько-польська археологічна експедиція (7 – 13 липня 2014р.): досвід організації та проведення / Е.Л. Фещенко, К.В. Мінакова // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. – Д., 2014. – Вип. 12. – С. 192 – 198.
  8. Є.Л. Фещенко, К.В. Мінакова.До проблеми виділення та інтерпретації двокамерних ярусних поховань катакомбної культури// Вісник Дніпропетровського університету. – Сер. Історія та Археологія. – Вип. 24. – 2016. – № 1. – С. 122 – 124.

 

Навчальні дисципліни  доц. Є.Л. Фещенка: «Пізнє середньовіччя Степової України за речовими джерелами», «Соціальний устрій та економіка племен доби бронзи», «Історія археологічної думки», «Історична антропологія та расогенез».

Comments:

JoomShaper