Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Руднєв Михайло Альбертович

Дисертації.

Захист кандидатської дисертації:

Здобуття вищої освіти:1991 р. закінчив історичний факультет Дніпропетровського державного університету ім. 300-ліття Возз’єднання України з Росією. Спеціальність – історія. Кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства.

Кандидат історичних наук з 1995 р. Вчене звання доцент отримав 2015 р.

Дисертації.

Захист кандидатської дисертації:

08.02.1995 р. «Философско-историческая концепція Н.Я. Данилевского в оценках современников» (07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спеціалізована вчена рада в Дніпропетровському державному університеті.

Наукові інтереси.

Західноєвропейський консерватизм та традиціоналізм, російська суспільна, політична та філософсько-історична думка XVIII – ХХ ст.

Основні наукові праці.

Статті в українських виданнях

  1. Руднев М.А. «Всеславянский» и «константинопольский» векторы российской геополитической мысли второй половины ХІХ – начала ХХ вв. / М.А. Руднев // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Образи науки: міжвуз. зб. наук. праць. – Д.: ДДУ, 2000. – С. 99 – 104.
  2. Руднев М.А. Образ М.В. Юзефовича в воспоминаниях и оценках  современников / М.А. Руднев // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Вип. 2. – Д.: Ґенеза, 2001. – С. 114  – 155.
  3. Руднєв М.А. Консервативне русофільство ХІХ – початку ХХ ст. у висвітленні сучасної російської історіографії / М.А. Руднєв // Схід-Захід: історико-культурологічний збірник. - Х.: Фрі Майнд, 2002. - Вип. V. – С. 97 – 111.
  4. Руднев М.А.. «Теория официальной народности»: семантический аспект историографической интерпретации / М.А. Руднев // Гуманітарний журнал. - 2005. - № 1-2 (25-26). – С. 122 –134.
  5. Руднев М.А. К.П. Победоносцев и консервативное русофильство Киева и Закарпатья (по эпистолярным материалам) / М.А. Руднев // Гуманітарний журнал. - 2006. - № 3-4 (31-32). – С. 21 – 35.
  6. Руднєв М.А. «Неослов’янофільство» в концепції «консервативної утопії» Анджея Валіцького / М.А. Руднєв / М.А. Руднев // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. – С. 138 – 145.
  7. Руднев М.А. «Крестьянский вопрос» в предреформенной России в научно-идеологических кампаниях конца 1920-х – 1930-х годов (Н.М. Дружинин contra М.Н. Покровский) / М.А. Руднев // Харківський історіографічний збірник. – Х.: Вид-во НУА, 2008. - Вип. 9. – С. 173 – 182.
  8. Руднев М.А. Историографическая судьба славянофильства как «индикатор» понятия «русский консерватизм» / М.А. Руднев // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. - Вип. 18. – Д.: ДНУ, 2010. – С. 227 – 234.
  9. Руднев М.А. Проблемы истории русского консерватизма в научном наследии В.О. Ключевского и П.Н. Милюкова  / М.А. Руднев // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Історія. – 2012. - Вип. 45. – С. 250 – 259.
  10. История русской общественной мысли как междисциплинарное пространство: обретение профессионального этоса // Вестник Омского университета. Серия: «Исторические науки». 2015. - № 2. - С.111 - 121.

 

Навчальні дисципліни доц. М.А. Руднєва: «Корифеї російської  історіографії», «Історична психологія», «Історія архівної справи та державних установ».

Comments:

JoomShaper