Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Маріна Зоя Павлівна

Наукова біографія.

Здобуття вищої освіти:1975 р. закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету ім. 300-ліття Возз’єднання України з Росією. Спеціальність – історія. Кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства.

Кандидат історичних наук з 1982 р. Вчене звання доцента отримала 1991 р.

Дисертації.

Захист кандидатської дисертації:

1982 р. «Энеолит-ранний бронзовый век степного левобережья Днепра (междуречье рек Орели и Самары)» (07.00.06 - археологія). Спеціалізована вчена рада в Інституті археології АН СРСР (Москва).

Наукові інтереси.

Археологія доби енеоліту-раннього бронзового віку Євразії; археологія доби козацтва; етнологія України.

Основні наукові праці.

Наукове археографічне видання

  1. Г. Залюбовський. Твори з історії та етнографії Малоросії / Упорядник, передмова З.П. Маріної. - К., 2015. – 312 с.

Статті в зарубіжних виданнях та спільних проектах

  1. Марина З.П. О культурних контактах в энеолите-бронзовом веке племен Левобережного Предстепья и Северного Кавказа / М.П. Марина // Археологические вести РАН ИИМК. – СПб: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1999. – №6.
  2. Марина З.П. Культурно-хронологическое положение ямних памятников Днепровского левобережного предстепья в системе культур энеолита-бронзового века Евразии / М.П. Марина // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация.– Материалы международной научной конференции «К столетию периодизации В.А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы». – Самара, 2001. – С. 101 - 103.
  3. Марина З.П. К вопросу о восточных элементах в ямной культуре левобережной Украины / М.П. Марина // Проблемы археологи Евразии. К 80-летию Н.Я. Мерперта. – М., 2002. – С. 96 - 103.

 

Статті:

  1. Маріна З.П. Типологія керамічних виробів ХVІІ-ХVІІІ ст. з території Богородицької фортеці // З.П. Маріна / Перлини козацького Присамар’я. – Д., 2008. – С. 133–142.
  2. Маріна З.П. Українська вишивка ХІХ-початкуХХ ст. на Катеринославщині / З.П. Маріна //  Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки. – Д.: Вид-во НГУ, 2013. – С.  121 – 128;
  3. Маріна З.П. Етнографія краю на сторінках «Летописи Екатеринославской ученой архивной комиссии» / М.П. Маріна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія – Д., 2009. – С. 282 – 291.
  4. Маріна З.П. Житло Нижньої Наддніпрянщини та деякі особливості харчування // Калита ІХ: збірка фольклорно-етнографічних матер. / М.П. Маріна / упоряд. М.М. Марфобудінова, В.Є. Карпович, З.П. Маріна. О.М. Хоменко/ Д.: Ліра, 2011. – С. 6 – 14.
  5. Маріна З.П. Козацькі старожитності у матеріалах розвідок експедиції ДНУ //Вісник Дніпропетровського національного університету. Історія та археологія.– Вип. 24. – Д., 2016. – С. 125–128.
  6. Маріна З.П. Дослідження кургану біля с. Катеринівка у Присамарʼї// Археологічні дослідження в Україні за 2016 р. – К., 2017.  - С. 79 - 81.

 

Навчальні дисципліни доц. З.П. Маріної: «Історія первісного суспільства», «Українська етнологія», «Археологія та Етнографія Катеринославщини».

Comments:

JoomShaper