Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Портнова Тетяна Володимирівна.

Наукова біографія.

Здобуття вищої освіти: 2004 р. закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Магістр історії. Спеціальність – історія. Кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства.

Кандидат історичних наук з 2008 р.

Дисертації.

Захист кандидатської дисертації:

05.11.2008 р. «Селянство в уявленнях української інтелігенції 60-80-х років ХІХ ст.» (07.00.01 - історія України). Спеціалізована вчена рада у Дніпропетровському державному університеті.

Наукові інтереси.

Історична урбаністика, інтелектуальна історія, історія історичної науки.

Основні наукові праці.

Монографії:

  1. Портнова Т.В. Міське середовище і модернізація: Катеринослав середини ХІХ – початку ХХ ст. / Т.В. Портнова. – Д.: «Інновація», 2008. – 103 с.
  2. Портнова Т.В. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції другої половини ХІХ ст. – Д, 2016. - 240 с.

 

Переклади з англійської:

  1. Берк П. Нові перспективи історіописання. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 367 с. (співавтор А.В. Портнов).
  2. Кені П. Карнавал революції: Центральна Європа 1989 р.. – К.: Критика, 2006. – 472 с. (співавтор А.В. Портнов).

 

Статті в зарубіжних виданнях та спільних проектах.

  1. Портнова Т.В. Столица застоя? Брежневский миф Днепропетровска / Т.В. Портнова, А.В. Портнов// Неприкосновенный запас. – М., 2014. – № 5. (97). – С. 71–87.
  2. Die Dynamik der ukrainischen «Eurorevolution» // Religion & Gesellschaft in Ost und West. – 2014. - № 5-6. - s. 10-13 (співавтор - А. Портнов).
  3. The «Imperial» and the «Cossack» in the Semiotics of Ekaterinoslav-Dnipropetrovsk: The Controversies of the Foundation Myth // Urban Semiotics: The City as a Cultural-Historical Phenomenon, Edited by Igor Pilshchikov. - Tallinn: TLU Press, 2015 (Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora). – р. 223-250 (співавтор - А. Портнов).

 

Статті в українських виданнях

  1. Портнова Т.В. Сучасна історіографія історії українського селянства другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: вплив зарубіжної інтелектуальної традиції / Т.В. Портнова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. – Вип. 18. – Д., 2010. – С. 234–239.
  2. Портнова Т.В. Profession oblige: в пошуках професійного кодекса історика / Т.В. Портнова // Харківський історіографічний збірник. – 2012. – Вип. 11. – С. 169–177.
  3. Портнова Т.В. Особливості організації гуманітарної освіти в американських та європейських університетах  / Т.В. Портнова // Інноваційні процеси у сучасному просторі юридичної освіти: реалії, тенденції, перспективи. – Д., 2014. – С. 46–50.

 

Навчальні дисципліни доц. Т.В. Портнової: «Історія суспільної думки», «Архівознавство та музеєзнавство», «Проблеми зарубіжної історіографії», «Документознавство та архівознавство».

Comments:

JoomShaper