Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Жеребцова Лариса Юріївна

Наукова біографія.

Здобуття вищої освіти: 2004 р. закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Магістр історії. Спеціальність - історія. Кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства.

Кандидат історичних наук з 2008 р.

Дисертації.

05. 11. 2008 р. «Формування митної системи на українських землях Великого князівства Литовського: джерела і методи дослідження» (07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спеціалізована вчена рада в Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара.

Наукові інтереси.

Середньовічна історія України, економічна історія Великого князівства Литовського, історія Великого князівства Литовського, історія євреїв, застосування комп’ютерних технологій в історичних дослідженнях.

Основні наукові праці.

  1. Жеребцова Л.Ю. Роль Первого Литовского Статута в истории институциализации таможенной организации на украинских землях Великого Княжества Литовского // Pirmasis Lietuvos Statutas: straipsnių rinkinys / sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. - Р. 195 – 207.
  2. Жеребцова Л. Деятельность евреев-мытников Великого княжества Литовского в конце XV – середине XVI века (на материалах Литовской Метрики) // Acta Historica Universitatis Klaipedensis. – XIV. – History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Social history, cultural sciences. – Klaipeda, 2007. – P. 9 – 23.
  3. Жеребцова Л.Ю. Структура митної системи Великого князівства Литовського у кінці XV – середині XVI ст. // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України. – 2009. – Т. І. – С. 144 – 163.
  4. Жеребцова Л.Ю. Создание электронного ресурса по истории таможенной службы Великого княжества Литовского (на примере базы данных «Мыто») // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – М.;Томск, 2010. –  № 36. – С. 65 – 66.
  5. Жеребцова Л.Ю. Влияние великокняжеской канцелярии на первичную бюрократизацию таможенной системы Великого княжества Литовского // Dzieje biurokracji / pod redakcją A. Gćraka, K. Liatawca, D. Magiera. – Lublin – Siedlice, 2011. – Tom IV, cz.1. – S. 111 – 123.
  6. Жеребцова Л.Ю. Напад на господарського митника Великого князівства Литовського Івана Яцковича Борзобагатого (на основі матеріалів луцької ґродської книги за 1561 р.) // Український історичний збірник. – К., 2013. –  № 16. – С. 394 – 412.
  7. Жеребцова Л.Ю. Деякі аспекти практичної роботи митної служби на землях Великого князівства Литовського // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України. – 2013. – Т. ІІ. – С. 209 – 227.
  8. «НАЗНАЧЕНЕ СПРАВЕЦ МЫТНЫХ НА ВСИХ КОМОРАХ у ВЕЛ(ИКОМ) К(НЯ)З(СТВЕ) ЛИТ(ОВ)СКОМ. ТО ЕСТЬ СПРАВА МЫТНАЯ»: Митна реформа 1536 р. королеви Бони у Великому князівстві Литовському (дипломатичний і джерелознавчий аналіз) // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України. – 2015. – Т. ІІІ. – С. 313–331.
  9. LIETUVOS METRIKA. Knyga Nr. 22 (1547). Užrašymų knyga 22. Lithuanian Metrica: Book of Inscriptions 22. [Литовская Метрика. Книга № 22. Книга записей 22]. / A. Blanutsa, D. Vashchuk, D. Antanavičius. – Vilnius: LII Leidykla, 2010. – XVI, 174 p. // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України. – 2015. – Т. ІІІ. – С. 372 – 388.

10. Повноваження підскарбія земського щодо контролю за доходами від митних зборів у Великому князівстві Литовському // Соціально-економічні трансформації в Україні та Білорусі в XVI - XVIII ст.: фактор реформ. - К., 2016. - С. 85- 100.

 

Навчальні дисципліни доц. Л.Ю. Жеребцової: «Основи антропології», «Історичне джерелознавство: Методика джерелознавчого дослідження», «Методи і технології зберігання архівних документів», «Архівознавство: інформаційні системи в архівній справі».

Comments:

JoomShaper