Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Ромашко Олександра Володимирівна

Наукова біографія.

Здобуття вищої освіти: 2010 р. закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Магістр археології. Спеціальність - археологія. Кваліфікація - археолог, учитель історії.

Кандидат історичних наук з 2015 р.

Дисертації.

Захист кандидатської дисертації:

21.04.2015. «Металеві казани скіфської культури (VІІ–ІІІ ст. до н.е.)» (07.00.04 - археологія). Спеціалізована вчена рада в Інституті археології НАН України, м. Київ.

Наукові інтереси.

Археологія раннього залізного віку.

Основні наукові праці.

Статті в зарубіжних виданнях та спільних проектах.

  1. Romashko A.V. Metal caldrons sizes in relation to social status of Scythians buried whith them / A.V. Romashko // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. – №6. – 2014. – P. 3–5.
  2. Метрические характеристики металлических котлов и социальное положение их «держателей» в скифском обществе//Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки», 2015, №1(5).–С.90-96.

 

Статті в українських виданнях

  1. Ромашко А.В. Бронзовый котел из скифского аристократического кургана V в. до н.э. Близнец-2 / А.В. Ромашко // Вісник ДНУ. Серія: історія та археологія: Том 18. / Мін-во освіти і науки України; [редкол.: М.В. Поляков (гол. редради) та ін.]. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – С.312–316.
  2. Ромашко О.В. Скіфські бронзові казани Північного Причорномор’я (з горизонтальними та вертикальними ручками) / О.В. Ромашко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, ДНУ ім. О. Гончара, кафедра історії України; [редкол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін.]. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010.– Вип. 8. – С.415–421.
  3. Ромашко О.В. Скіфські казани з горизонтальними ручками з Північного Причорномор’я / О.В. Ромашко // Археологія. – 2010. – № 3. – С.13 – 22.
  4. Ромашко О.В. Типологія бронзових казанів скіфської культури (в світлі статистико-математичних методів) / О.В. Ромашко // Археологія. – 2013. – Вип. 3. – С. 32–44.
  5. Ромашко О.В. Уламки казана скіфського часу з фондів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького / О.В. Ромашко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, ДНУ ім. О. Гончара, кафедра історії України; [редкол.:  С.І. Світленко (відп. ред.) та ін.].– Д.: Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 11. – С. 291 – 298.
  6. Гершкович  Я.П. Скіфські святилища Ареса: археологічні дані та свідчення Геродота / Я.П. Гершкович, О.В. Ромашко // Археологія. – 2013. – Вип. 1. – С.61–75.
  7. Ромашко О.В. До питання типології скіфських казанів / О.В. Ромашко // Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України: матеріали ІІІ міжнародної історико-археол. конф., присвяченої пам’яті С.Н. Братченка / Управління культури та туризму Луганськ. облдержадмін., Луганськ. обласн. краєзнавчий музей, Ін-т археол. НАНУ; [редкол.: В.В. Отрощенко (гол. ред.) та ін.]. – Луганськ, 2012. – С.399–408.
  8. Функціональне призначення металевих казанів у побуті й культовій практиці скіфських племен / О. В. Ромашко // Гуманітарний журнал. - 2015. - № 1-2. - С. 103-114.

 

Навчальні дисципліни доц. О.В. Ромашко: «Археологія», «Етнологія», «Біблійна археологія», «Цивілізаційні процеси за археологічними джерелами».

Comments:

JoomShaper