Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Святець Юрій Анатолійович

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України.

 

Тема кандидатської дисертації:

«Соціально-економічна типологія селянських господарств України у роки непу (масові джерела та методи їх дослідження)».

Тема докторської дисертації:

«Українське селянське господарство в роки нової економічної політики (статистичні джерела та методи дослідження)».

Сфера наукових зацікавлень:

 •  Соціально-економічна історія України ХХ ст.
 • Математичні методи в історичних дослідженнях (Кліометрика).
 • Історична інформатика.
 • Синергетика історичних процесів.
 • Історична демографія.

 Викладає дисципліни:

 1. Історія педагогічної думки в Україні
 2. Історична інформатика
 3. Кліометрика
 4. Новітня історія України
 5. Спецкурс для аспірантів «Сучасні інформаційні технології історичних досліджень»

 

Основні наукові праці:

 1. Кліометрика. Формально-кількісні та математико статистичні методи: підручник. – Д., 2003.
 2. Українське селянське господарство та нова економічна політика (кліометричний аналіз соціально-економічного процесу): моногр. – Д., 2007.
 3. Рівні наукової комунікації та властивості історичних джерел // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія «Історія та археологія». – Д., 2012. – Вип. 20.
 4. Королівство кривих дзеркал, або Історіографія як комунікацій­ний процес // Вісник. Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія. – Д., 2013. – Вип. 21.
 5. Технологічні аспекти проектування електронної публікації комплексу актів Руської (Волинської) метрики (1569 – 1673) // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія: Історія та археологія. – Д., 2015. – Вип. 23.

Comments:

JoomShaper