Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Ващенко Володимир Володимирович

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри історії України.

 

Тема кандидатської дисертації: «Фактори формування історичної концепції в українській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст.».

Тема докторської дисертації:

«Стратегії конструювання М. Грушев­ським українських метанаративів: методи та їх функції».

Сфера наукових зацікавлень:

  • Психоісторія. Психобіографістика.
  • Теорія та методологія історичної науки.
  • Українська та зарубіжна історіографія ХІХ – ХХ ст.
  • Постмодерністські підходи та сучасна українська історіографія.

 Викладає дисципліни:

  1. Історія української культури
  2. Українська культура в контексті світової культури

 

Основні наукові праці:

1.    Лекції з історії української історичної науки другої половини XIX – початку XX століття (М. І. Костомаров, В. Б. Антонович, М. С. Грушевський): навч. посібник. – Д., 1998.
2.    Неврастенія: непрочитані історії (сеанс прочитання автомоно­графії М. Грушевського): моногр. – Д., 2002.
3.    Від самопрезентації до методології: психобіоісторіографічний вимір історіописання М. Грушевського: моногр. – Д.,  2007.
4.    Наративна психологія та легітимація українського «історіографічного метанаративу» // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. − К., 2008. − Вип. 3.
5.    Україна як проект метафізики: М. Грушевський та конструювання української політичної ідентичності // Науковi записки. Зб. праць молодих вчених та аспiрантiв. – Т. 17. – К., 2009.

Comments:

JoomShaper