Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Бурмага Володимир Петрович

 

 Кандидат історичних наук,  доцент

Народився у 1968 р. в с. Ліпляве Канівського району Черкаської області. У 1990 р. закінчив Дніпропетровське ВЗРКУ ППО, після чого до 2006 р. проходив службу на офіцерських посадах у Збройних силах.

Перебуваючи на посаді заступника начальника кафедри військової підготовки ДНУ, у 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Здійснення радянської продовольчої політики на Катеринославщині в 1919-1923 роках: військо-політичний аспект» (науковий керівник – професор В. В. Іваненко). У 2007 р. отримав вчене звання «доцент».

З 2007 р. доцент кафедри російської  (з 2014 р. - східноєвропейської) історії.

У вересні 2014 р. очолив колектив кафедри східноєвропейської історії.

Коло наукових інтересів: історія українського селянства, громадянська війна, радянське суспільство 1920-1930-х років.

За період роботи на кафедрі викладає навчальні курси: «Історія СРСР», «Політична історія країн СНД», «Історія країни, мова якої вивчається». Активний учасник наукових читань, присвячених пам’яті професора Д. П. Пойди та інших наукових конференцій.

Має понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Основні наукові праці:

1. Бурмага В. П. Діяльність регіональних військово-продовольчих органів на Катеринославщині у 1920 році / В. П. Бурмага // Бористен. – 2006. -  № 8. - С.19-20.

2. Бурмага В. П. Деякі аспекти формування системи обліку населення на Катеринославщині (1918-1928 рр.) / В. П. Бурмага // Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали сьомих наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди. – Д.: ДНУ, 2008. – С. 173-177.

3.  Бурмага В. П.  Запровадження єдиної паспортної системи в Дніпропетровську у 1933р. / В. П. Бурмага // Бористен. – 2009. - № 11. – С. 16-17.

4. Бурмага В. П.   Всеросійська сільськогосподарська та кустарно-промислова виставка 1923 р. очима Катеринославських незаможників / В. П. Бурмага // Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали восьмих наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди. – Д., 2010. - С. 142-148.

5. Бурмага В. П. Паспортизація населення м. Дніпропетровська 1933 р.: технологія соціальної диференціації / В. П. Бурмага // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світланко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-т, 2010. Вип. 8. – С. 186-191.

6. Бурмага В. П.   Із документів про організацію обліку та паспортизації населення в 1920-1930- х роках (на матеріалах Державного архіву Дніпропетровської області) / В. П. Бурмага // Спадщина: збірник наукових праць / упоряд. Н.Л.Юзбашева; ред.: Н.В. Киструська, Н.Л.Юзбашева; Державний архів Дніпропетровської області. – Д.: Герда, 2012. – Вип. 3. – С.236-246.

7. Особливості організації виборів до рад на Катеринославщині в 1924-1925 рр. / В. П. Бурмага // Проблеми політичної історії України: зб. Наук. Праць / ред. кол. О.Б. Шляхов та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2012. – Вип. 7. – С. 128-136.

8. Бурмага В. П. Організація боротьби з дезертирством на Катеринославщині в 1920 р./ В. П. Бурмага // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / редкол.: О. Б. Шляхов (відп. ред.) та ін. – Д.: ЛІРА, 2016. – Вип. 11. – С. 121-129.

Comments:

JoomShaper