Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Іваненко Валентин Васильович

 

Доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Української академії історичних наук (1999), Академії наук вищої освіти України з відділення «Історія» (2006).

 

         Народився 14 січня 1948 р. у м. Дніпро (Дніпропетровськ) у родині службовців. Закінчив Булахівську середню школу Павлоградського району Дніпропетровської обл. (1966), з відзнакою – історичний факультет Дніпропетровського державного університету (1971). Навчався в аспірантурі, після захисту кандидатської дисертації (1974) незмінно працює на кафедрі історії СРСР та УРСР (з 1992 р. – російської історії, з 2014 р. – східноєвропейської історії) – викладач, старший викладач, доцент, професор. У 1986 – 2014 рр. – завідувач цієї кафедри. Був заступником декана історичного факультету, заступником і секретарем парткому ДДУ. З 1999 р. – проректор університету з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді. Докторську дисертацію захистив у 1990 р. в Інституті історії АН УРСР. Відповідний науковий ступінь і вчене звання професора присвоєно у 1991 р.

         Наукова й педагогічна діяльність здійснюється на історичному факультеті та у системі післядипломної освіти ДНУ. Читає лекції з нормативного курсу історії радянського суспільства, керує студентськими роботами, аспірантами, докторантами та здобувачами. Підготував двох докторів і 23 кандидатів наук. Голова спеціалізованої вченої ради (докторської) з історичних наук при ДНУ, член вчених рад факультету та університету.

       Коло наукових інтересів: – соціально-політична і регіональна історія України новітнього часу, історична персоналістика.      

        Основні наукові праці:

Автор і співавтор понад 500 друкованих праць, багато з яких присвячені науковому осмисленню складних, соціально значущих проблем української минувшини радянської доби, її так званих «оголених нервів» (історія політичних репресій, Голодоморів на Дніпропетровщині та ін.). Серед них –  монографії «Джерело народної дипломатії» (1992), «Очищення правдою» (1997), «Минуле з гірким присмаком» (2002), «Біль і звитяга: ХХ століття в українському вимірі (2003), «Україна непівська» (2006), «ОУН І УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології» (2006), «Дніпропетровщина і «великий перелом» на селі кінця 1920-х – початку 30-х років» (2009) та ін. Видав півтора десятка підручників і навчальних посібників для вищої та середньої школи, у тому числі три з грифом Міністерства освіти і науки України.

         За ініціативи та безпосереднього керівництва В.В. Іваненка започатковано й реалізовано ряд важливих наукових проектів і програм, зокрема «Українське питання в Російській імперії та Радянському Союзі», «Державницькі ідеї в українській суспільно-політичній думці першої половини ХХ ст.», «Радянська державність в Україні: пріоритети і особливості розвитку у ХХ ст.» та ін. З 1992 р. – науковий керівник обласної програми з підготовки науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», в рамках якої спочатку було видано 5 ексклюзивних томів у 8 книгах (1999-2006), а потім їх узагальнюючу двотомну версію у всеукраїнському форматі (2009). В них поіменно названі жителі Дніпропетровщини, які стали жертвами політичних репресій у часи компартійного правління (близько 24 тисяч осіб). Тим самим на регіональному рівні вирішена серйозна і суспільно щемка наукова проблема. Проведено 11 наукових читань з виданням окремих збірок з питань аграрної історії України та Росії, присвячених пам’яті фундатора і багатолітнього завідувача кафедри професора Д.П. Пойди.

         В.В. Іваненко – член редколегій часописів «Бористен», «Грані», «Гуманітарний журнал», «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Історія та археологія», низки збірників наукових праць.

         На всіх посадах В.В. Іваненко зарекомендував себе висококваліфікованим фахівцем, сумлінним й ініціативним менеджером, вмілим організатором виконання державних завдань, спрямованих на забезпечення модернізації вищої освіти відповідно до сучасних вимог та стандартів. Під його безпосереднім керівництвом розроблено і упроваджено у площину університетського життя чимало власних нормативно-регулюючих документів (таких, як Кодекс честі та гідності студента ДНУ, Кодекс працівника ДНУ та ін.), узагальнено передовий досвід в організації виховної роботи з молоддю (книги нарисів «Думки, підказані серцем», «Вигранюємо особистість, патріота…»), проведено численні резонансні науково-практичні форуми гуманітарно-виховного спрямування тощо.

         Нагороди:

За заслуги у професійній та громадській діяльності нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступені (2003), Грамотою Верховної Ради України (2008), почесними медалями «За заслуги перед містом» (2003), «За вірну службу ДНУ» (2008), удостоєний звання заслуженого діяча науки і техніки України (1998), знаків Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти України» (2004), «Петро Могила» (2007), має інші державні, відомчі та регіональні відзнаки.

         

Comments:

JoomShaper