Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Бойко Олег Вікторович

Народився у 1980 р. у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 2001 р. закінчив історичний факультет Дніпропетровського національного університету. У 2001–2002 рр. працював асистентом, а згодом викладачем кафедри історії та українознавства Криворізького технічного університету. У 2002–2005 рр. – аспірант історичного факультету Дніпропетровського національного університету, а з 2005 р. – викладач (у 2010 р. – доцент) кафедри російської історії ДНУ. Працює на посаді доцента кафедри східноєвропейської історії ДНУ імені Олеся Гончара.

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію по темі «Протидія православної церкви і громадськості антирелігійному наступу держави у 20–30-ті роки ХХ ст. (на матеріалах Півдня України)» (науковий керівник – проф. В. В. Іваненко).

Коло наукових інтересів охоплює такі напрямки: історія православної церкви ХХ ст., соціально-політична історія Радянської держави, історія гендерних відносин, історія спорту, українська народна педагогіка.

Основні наукові праці:

 1. Взаємодія православного духовенства з громадськістю у спротиві атеїстичному наступу більшовиків на Наддніпрянщині в 1920–1930 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2006. – Вип.4. – С.146–155.
 2. Економічний тиск як один з елементів антицерковної політики радянської влади в Україні у 20–30-х рр. ХХ століття // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, число 6: Насилля влади проти свободи сумління / відп. ред. Олег Турій. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2012. – С.320–336.
 3. Репресії проти православного духовенства і віруючих на Дніпропетровщині у 1920–1930-ті роки// Реабілітовані історією: У 27 т. Дніпропетровська область: У 2 кн. / упор.: Є. І. Бородін, О. Г. Бажан, В. В. Іваненко, Л. Л. Прокопенко, Р. К. Терещенко. – Д., 2009. – Кн.1. – С.743–762.
 4.  «Легальні» методи опору православної церкви атеїстичній політиці більшовиків в Україні у 1920–1930-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. – 2010. – Вип. 18. – С. 69–79.
 5. Політико-адміністративна система управління у повоєнний час (1946–1955 рр.) // Історія державної служби в Україні: У 5 томах. – Т.2. – К.: Ніка-Центр, 2009. – С. 367–402 (Співавтор – В.В. Іваненко).
 6. Православна церква на Дніпропетровщині в роки Голодомору (1932–1933 рр.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. пр.] / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.]. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – Вип. 9. – С. 214–222.
 7. Боротьба радянських партійно-державних органів із православною церквою на Дніпропетровщині у 1920–1930-ті роки // Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій: збірник статей: у 5 т. – Д.: Дніпропетровська обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг «Реабілітовані історією»; вид-во «Моноліт», 2015. – Т. 2: Держава та церква на Дніпропетровщині у 1920-х – на початку 1970-х років / уклад.: О. В. Бойко, А. Ю. Шевченко. – 2014. – С. 29–118.

Навчальні дисципліни:                                                                                       

 1.  Історія Росії.
 2. Соціальна історія народів Росії.
 3. Історія ґендерної педагогіки.
 4. Історія педагогічної думки зарубіжних країн.
 5. Етнопедагогіка.
 6. Історія української культури.

Comments:

JoomShaper