Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Мирончук В’ячеслав Дмитрович

 

Народився у 1948 р. в м. Дніпропетровську.

У 1966–1971 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримав диплом з відзнакою.

Після закінчення ДДУ у 1971–1975 рр. працював викладачем історії та суспільствознавства у професійно-технічному училищі № 17 м. Дніпропетровська.

В 1975–1978 рр. навчався в очній аспірантурі Дніпропетровського державного університету.

В 1979 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук по темі: «История Екатерининской железной дороги и ее роль в социально-экономическом развитии Юга России (последняя четверть ХІХ – начало ХХ вв.)» (науковий керівник – проф. Д. П. Пойда).

З 1978 р. працює на кафедрі спочатку викладачем, а з 1983 р. – доцентом  кафедри історії СРСР, згодом російської (з 2014 р. ‒ східноєвропейської) історії.

Протягом 1995–2003 рр. – заступник декана історичного факультету по заочному відділенню, а з 2006 по 2015 рр. – заступник декана історичного факультету з міжнародного співробітництва, з 2016 року заступник завідувача кафедри з наукової роботи. 

Основні нагороди: Нагороджений грамотами Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради та Дніпропетровської обласної державної адміністрації за високі досягнення у педагогічній та науковій діяльності.

Коло наукових інтересів: соціально-економічна історія Російської імперії, становлення і розвиток підприємництва, залізничного транспорту України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

За період роботи на кафедрі викладав навчальні курси «Етнопедагогіка», «Державне управління в Російській імперії (XVIII – початок XX ст.)», «Аграрна історія Росії (ХІХ – початок ХХ ст.)», «Соціальна історія народів Росії (кінець XVIII – початок XX ст.)», «Підприємництво в Російській імперії (кінець XVIII – початок XX ст.)», «Міжнародна політика Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.)», «Культура народів Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.)»

           На сьогоднішній день викладає такі навчальні дисципліни:

1.Історія Росії (ХІХ – початок ХХ ст.)

2.Історія української культури

3.Національна політика в Російській імперії та СРСР

Маєблизько 200 наукових, науково-методичних і науково-популярних праць. Автор і співавтор 6 монографій та 2 навчальних посібників. Брав участь у понад 40 наукових конференціях.

Основні наукові праці

1. Історія Дніпропетровського національного університету : колективна монографія  - Д.:  ДНУ, 2003. – 232 с. (авторський колектив Ю.А. Лопатін, В.Д. Мирончук, С.І. Світленко, В.С. Савчук, С.І. Поляков, В.В. Іваненко та ін.).;

2. Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара: Бібліограф. довідник / Голова редкол. проф. М.В. Поляков – 2-е вид., перероб. і доп.  - Д.: Вид –во  Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. – 596 с. ;

3. Діячі  державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси колективна монографія  – Д. : Арт –Прес, 2009. – Т.1. - 448 с. (авторський колектив С.І. Світленко, О.В. Бойко, Є.І. Бородін, Н.М. Буланова і т.д.).;

4. Історична пам’ять Дніпропетровщини  : колективна монографія  – Д.: Моноліт, 2012. – 476 с. (співавтори ІваненкоВ. В.,  Прокопенко Л. Л., Кривчик Г. Г., Романець Н. Р., Кавун М. Е.)  3,1 д.а.

5. Будник В.С. – професор Дніпропетровського ун-ту // Будник. Дело всей жизни –  Д. Артпрес, 2013 – 586 с.  (співавтори ІваненкоВ. В.,  Савчук В.С.) 0,4 д.а..;

6. М. П. Долінін – невідомий історик Дніпропетровського університету // Наддніпрянська Україна: історичні постаті, процеси, події. – Вип. 12. – Д., 2014. – С. 223-229. (співавтор – Медяник В. Ю). ;

7. Російський фактор у ґенезі Першої світової війни: дипломатичний аспект // Вопросы германской истории. – Д., 2014. – С.166-181 (співавтор Іваненко В. В.). ;

8.Діяльність громадських організацій на Катеринославщині періоду Першої світової війни // Вопросы германской истории. – Д., 2014. – С.31-44 (співавтор Світленко С.І.).;

9. Козацький батько повертається! / Бористен. – Д., 2016, № 6 (299). – С. 20-22 (співавтор Іванців А. В. ).;

10. Людина і час / Професор Анатолій Михайлович Черненко та його наукова діяльність. – Д.: ДНУ, 2016. – С. 92-93.

Comments:

JoomShaper