Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Дяченко Ольга Володимирівна

 

Народилася 1981 р. в селі Аули Криничанського району Дніпропетровської області. У 1999-2004 рр. навчалася на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету.

Протягом 2004–2008 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі історії України (науковий керівник – професор С. І. Світленко). У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему  «Олександр Якович Кониський і процес українського націотворення другої половини ХІХ століття». Вчене звання доцента присвоєно 29 вересня 2015 р.

У 2009-2011 рр. – доцент кафедри української історії та етноолітики. З 2011 р. до  2017 р. – працювала на посаді доцента кафедри всесвітньої історії. З 2017 р. є доцентом кафедри східноєвропейської історії.

З 2004 р. – член Наукового товариства ім. Шевченка у Дніпропетровську, а з 2012 р. є науковим секретарем цього осередку.

Коло наукових інтересів: дослідження історії національного руху другої половини ХІХ ст., формування національної свідомості української інтелігенції та становлення української національної ідеї наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., а також проблеми соціального розвитку українського суспільства; відносини громадських діячів Галичини та Наддніпрянщини у другій половині ХІХ ст.; розвиток шевченкознавства в Україні і закордоном, історія країн Східної Європи; новітня історія, культура та релігія країн Азії та Африки.

За період роботи на кафедрі викладає навчальні курси: «Вступ до спеціальності», «Історія Росії ХVІІ – ХVІІІ ст.», «Сучасна історія країн Східної Європи».

Має понад 40 наукових та науково-методичних публікацій з історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та методичні посібники з історії Китаю, Японії й історії цивілізацій. 

Основні наукові праці:

1. Дяченко О. В. Олександр Якович Кониський і Наукове Товариство ім. Т. Г. Шевченка // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. праць / наук. ред. Світленко С.І. та ін.] – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2006. – Вип. 4. – С. 246–254;

2. Дяченко О. В. Українські народолюбці Олександр Кониський і Дмитро Пильчиков: парадокси взаємовідносин // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія. – 2007. – № 6. – С. 16–21;

3. Дяченко О. В. О. Я. Кониський та М. П. Драгоманов: зіткнення ідейних позицій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. праць / наук. ред. Світленко С.І. та ін.]. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. – Вип. 5. – С. 167–175;

4. Дяченко О. В. Громадська діяльність О. Я. Кониського у справі втілення поборницьких прагнень українців на початку 1890-х рр.: політика «нової ери» // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія. – 2010. – № 1. – Вип. 18. – С. 57–61;

5. Дяченко О. В. О. Я. Кониський і проблема української соборності // Україна соборна. – 2005. – Вип. 3. – С. 64–72;

6. Дяченко О. В. Розвиток шевченкознавства в КНР у ХХ – на початку ХХІ ст. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія. – 2016. – № 24. –  С. 89-92;

7. Дяченко О. В. Налагодження культурницьких зав’язків діячів Наддніпрянщини та Східної Галичини у 1860 – 1870-х рр. //  Проблеми політичної історії України : зб. наук. пр. / редкол. : О. Б. Шляхов (відп. ред.) та ін. – Д.: Видавництво «Грані», 2017. – Вип. 12. – С. 31-39; Олександр Якович Кониський. – Д.: Ліра, 2016. – 36 с.

Comments:

JoomShaper