Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Венгер Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, доцент.

 

Закінчила історичний факультет Дніпропетровського національного університету. В 1996 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.01/07.00.02 та в 2010 р. докторську дисертацію за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. Учасник міжнародних конференцій у Канаді, США, Великій Британії, Швейцарії, Німеччині, Голландії. Авторка більше 160 наукових праць, серед яких 4 монографії, 2 навчальних посібника та 3 методичні праці.

 

Тема докторської дисертації: «Менонітське підприємництво та модернізація Півдня Російської імперії (1789–1917)».

Тема кандидатської дисертації: «Криза менонітської спільноти України та закордонна менонітська допомога».

 

Наукові інтереси:

– етнічні процеси на теренах Європи, США, Російської імперії;

– історія націоналізму;

– історична психологія та емоціонологія;

– історія мистецтва та культурологія.

 

Наукові праці:

  1. 1.               Venger N. Die Dynastie Lepp und ihr Unternehmen. - Forschungen zur Geschichte und Kultur der Ruslanddeu-tschen. – Gottingen, 1998. – № 8. –  S. 25–35.
  2. 2.               Венгер Н.В. На переломе эпох. – М.: Готика, 1998. – 200 с.
  3. 3.               Очерки истории немцев и менонитов юга Украины (в соавторстве): Монография / Бобылева С.И., Бочарова Н.В., Кудинова О.В., Осташева Н.В. (Венгер) и др. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1999. – 231 с.
  4. 4.               Venger N. The Mennonite Industrial Dynasties in Alexandrovsk // Journal of Mennonite Studies. – Winnipeg (Canada) – Vol. 21. – 2003. –  P. 89–111.
  5. 5.               Живи и помни: История меннонитских колоний Екатеринославщины / С. Бобилева, О. Безносова, А. Безносов, Н. Венгер, В. Клец, И. Толстых. –   Днепропетровск, 2006. – 378 с.
  6. 6.               Венгер Н.В. Меннонитское предпринимательство в условиях модернизации Юга России: между конгрегацией, кланом и российским обществом (1789–1920): Монография. – Днепропетровск: Изд-во Днепроп. нац. унив-та, 2009. – 648 с.
  7. 7.               Венгер Н.В. Німецьке питання в світогляді та політиці П.А. Столипіна: апробація владою // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. Випуск 22. – Рівне: О. Зень, 2011. – С. 173–180.
  8. 8.               Венгер Н.В. Психологія російського націоналізму у діяльності П. Победоносцева // Вопросы германской истории: сб. научн. тр. // отв. ред. С.И. Бобылева. – Д.: Изд-во ДНУ, 2013. – С. 61–91.
  9. 9.               Венгер Н.В. Особенности формирования ментальних карт «народа в пути» // Эйдос. Альманах  теорії та історії історичної науки / гол. ред. В. Смолій. – Вип. 7. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – С. 123–142.

10. Venger N. Mennonite privileges and Russian modernization: Communities on a path leading from separateness to  legal and social integration (1789 – 1900) // European Mennonites and the Challenge of Modernity over five centuries: contributors, detractors and adapters. – North Newton, Kansas: BethelCollege, 2016. – P. 143–159.

 

Викладає курси:

– Історія Стародавнього Сходу, Греції та Риму;

– Історія культури народів Європи;

– Історія культури Стародавнього Світу;

– Історія національних рухів Європи нового та новітнього часу;

– Організація зарубіжної історичної науки та освіти.

Comments:

JoomShaper