Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Дяченко Ольга Володимирівна

 

Доцент кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук, доцент.

 

У 2004 р. закінчила історичний факультет. У 2008 р. успішно закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію. Має більше 40-ка наукових праць з історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та 3 методичні посібники з історії Китаю, Японії та історії цивілізацій. З 2008 р. працювала у Центрі гуманітарних проблем освіти ДНУ на посаді методиста. Протягом 2008–2009 навчального року працювала викладачем історії України на підготовчих курсах ДНУ. З 2009 р. розпочала науково-педагогічну діяльність на кафедрі української історії та етнополітики. З 2011 р. працює доцентом кафедри всесвітньої історії та є науковим секретарем осередку НТШ у м. Дніпро.

 

Тема кандидатської дисертації: «Олександр Якович Кониський і процес українського націотворення другої половини ХІХ століття».

 

Наукові інтереси:

– новітня історія, культура та релігія країн Азії;

– формування української модерної нації і становлення української національної ідеї у другій половині ХІХ ст.;

– відносини громадських діячів Галичини та Наддніпрянщини у другій половині ХІХ ст.;

– розвиток шевченкознавства в Україні та закордоном.

 

Наукові праці:

  1. 1.               Дяченко О.В. Національне та загальнолюдське в ідейних поглядах О.Я. Кониського // Грані. – 2003. – № 4. – С. 95–97.
  2. 2.               Дяченко О.В. Українські народолюбці Олександр Кониський і Дмитро Пильчиков: парадокси взаємовідносин // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія. – 2007. – № 6. – С. 16–21.
  3. 3.               Дяченко О.В. О.Я. Кониський та М.П. Драгоманов: зіткнення ідейних позицій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. праць / наук. ред. Світленко С.І. та ін.]. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. – Вип. 5. – С. 167–175;
  4. 4.               Дяченко О.В. Громадська діяльність О.Я. Кониського у справі втілення поборницьких прагнень українців на початку 1890-х рр.: політика «нової ери» // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія. – 2010. – № 1. – Вип. 18. – С. 57–61;
  5. 5.               Дяченко О.В. О.Я. Кониський і проблема української соборності // Україна соборна. – 2005. – Вип. 3. – С. 64–72.
  6. 6.               Дяченко О.В. Діяльність Олександра Кониського в НТШ // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. праць / наук. ред. Світленко С.І. та ін.]. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – Вип. 9. – С. 81–88.
  7. 7.               Дяченко О.В. Діяльність недільних шкіл на Полтавщині на початку 1860-х рр. // Гуманітарний журнал. – 2015. – № 1-2. – С. 62–70.
  8. 8.     Дяченко О.В. Олександр Якович Кониський. – Д.: Ліра, 2016. – 36 с.
  9. 9.     Дяченко О.В. Розвиток шевченкознавства в КНР у ХХ – на початку ХХІ ст. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія. – 2016. – № 24. –  С. 89–92.
  10. 10.          Дяченко О.В. Поняття української національної ідеї у свідомості українських народолюбців 1860-1880-х рр. // Проблеми політичної історії України : зб. наук. пр. / редкол. : О.Б. Шляхов (відп. ред.) та ін. – Д.: ЛІРА, 2016. – Вип. 11. – С. 12–20.

 

Викладає курси:

– Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового та новітнього часу;

– Історія цивілізацій;

– Історія Китаю;

– Історія Японії;

– Зарубіжна історична біографістика.

Comments:

JoomShaper