Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Каковкіна Ольга Миколаївна

Доцент кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук, доцент.

 

Закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету у 1991 р. Протягом 1993–1996 рр. навчалася в аспірантурі університету на кафедрі історіографії та джерелознавства. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія України». В університеті працює з 1999 р.

 

Тема кандидатської дисертації: «Археологічні з'їзди другої половини XIX – початку XX ст. в Україні. Науковий та суспільно-політичний аспект.»

 

Наукові інтереси:

– історія славістики;

– українсько/радянсько-болгарські відносини новітнього часу;

– міжетнічні відносини та етнічні громади в Україні новітнього часу.

 

Наукові праці:

  1. Каковкіна О.М. Південні й західні слов’яни та їх історія на археологічних з’їздах в Україні наприкінці XIX – на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія історія та археологія. – Т.17. – Д., 2009.
  2. Каковкіна О.М. Православна церква в українсько-болгарських відносинах // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія історія та археологія. – Д., 2010. – Т.18. – С. 139–153.
  3. Каковкіна О.М. Українська діаспора Болгарії у розвитку українсько-болгарських відносин // Наукові записки Острозької академії. Серія «Історичні науки». – Острог, 2011. – Вип.15. – С.110–120.
  4. Каковкіна О.М. Буденність українсько-болгарських економічних зв’язків 50–80-х рр. XX ст. (на прикладі розвитку відносин у металургійної галузі // Слов'янський вісник: зб. наук. пр., серія «Історичні та політичні науки». – Вип. 13. – Рівне, 2012. – С. 46–51.
  5. Каковкина О. Н. Археологическое наследие Украины как фактор развития болгарской диаспоры страны в конце XX – в начале XXI вв. / О.Н. Каковкина // България: метрополия и диаспора. Сборник по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. – Кишинев, «S.Ş.B», 2013. – С. 371–379.
  6. Каковкіна О.М. Відрядження до Болгарії фахівців українських промислових підприємств у 50-х–60-х рр. XX ст. // Гуржіївські історичні читання. зб. наук. пр. – Черкаси, 2013. – С. 333–337.
  7. Каковкіна О.М. Єврейська аграрна спільнота Півдня України: господарська та соціокультурна адаптація / О.М. Каковкіна, А.Г. Венгер // Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства: Монографія. – К., 2014. – С. 68–114 (у співавторстві).
  8. 8.  Каковкіна О.М.  Болгарський напрям радянської пропаганди та Україна (друга половина 1940-х рр.) / О.М. Каковкіна // Гуржіївські історичні читання. Вип. 89. Черкаси, 2015. C. 195199.
  9. Каковкіна О.М. Голокост у спогадах не євреїв (за матеріалами Сталіндорфського району Дніпропетровської області) / О.М. Каковкіна, А.Г. Венгер // Проблеми історії Голокосту.  Д.: «Ткума», 2015. – С. 7–12.
  10. Каковкіна О.М. «Побічні ефекти» соціалістичної інтеграції у розвитку болгарської економіки у  1970-х–1980-х рр. / О.М. Каковкіна // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. 44. – Запоріжжя, 2015. – С. 67–76.

 

Викладає курси:

– Історія західних та південних слов'ян;

– Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки у середні віки;

– Сучасний слов'янський світ;

– Історія Реформації;

– Історія Польщі.

Comments:

JoomShaper