Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Лавренко Валерія Сергіївна

Доцент кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук.

 

З 2005 по 2010 рр. навчалася на історичному факультеті ДНУ імені Олеся Гончара. Протягом 2010–2013 рр. навчалася у аспірантурі ДНУ імені Олеся Гончара. У грудні 2013 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2013/2014 навчальному році – асистент кафедри всесвітньої історії, з 2014 року – доцент кафедри всесвітньої історії ДНУ імені Олеся Гончара. Учасниця міжнародних проектів «Memories of Ausсhwitz and the Holocaust» (14−20.09.2014 in Oswiecim), «Наукові пікніки» (координатор у Дніпропетровську, вересень 2014 р.). Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи та заступника декана історичного факультету з міжнародних відносин.

 

Тема кандидатської дисертації: «Адаптація російської еміграції до суспільств європейських держав (1917–1939): соціокультурний аспект».

 

Наукові інтереси:

– історія країн Європи у міжвоєнний період;

– історична імагологія;

– військово-історична антропологія.

 

Наукові праці :

1. Лавренко В.С. Образ України у спогадах представниць російської еміграції першої післяреволюційної хвилі [Текст] / В.С. Лавренко // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Історія та археологія. – Вип. 18. – № 1/1. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – С. 269–276.

2. Лавренко В.С. Гендерний аспект російської еміграції першої післяреволюційної хвилі на Балкани та особливості її відображення у мемуарах [Текст] / О.М. Каковкіна, В.С. Лавренко // Питання німецької історії. Зб. наук. пр. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – С. 113–124 (у співавторстві).

3. Лавренко В.С. Сприйняття болгар та народів Королівства сербів, хорватів та словенців російською та українською еміграцією першої післяреволюційної хвилі [Текст] / В.С. Лавренко // Питання німецької історії. Зб. наук. пр. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 268–278.

4. Лавренко В.С. Участь у політичному житті рядових представників російської еміграції першої післяреволюційної хвилі у Європі [Текст] / В.С. Лавренко // Проблеми політичної історії України. Зб. наук. пр. – Вип. 7. – Д.: Вид-во ДНУ, 2012. – С. 112–121.

5. Лавренко В.С. Проблема репатріації російських емігрантів першої післяреволюційної хвилі [Текст] / В.С. Лавренко // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: зб. наук. стат. учасників Третіх всеукраїнських драгоманівських читань молодих істориків, Київ, 12 березня 2010 р. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 138–146.

6. Лавренко В.С. Рефлексії щодо національних революцій у середовищі російської еміграції першої післяреволюційної хвилі [Текст] / В.С. Лавренко // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матер. міжнарод. наук. конф., Івано-Франківськ, 2–3 березня 2012 р. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – С. 289–296.

 

Викладає курси:

– Історія цивілізацій;

– Історія світових міжнародних організацій;

– Історія міжнародних відносин;

– Історія етнічних діаспор в Україні;

– Гендерна історія Європи новітнього часу;

– Сучасна історіографія всесвітньої історії.

Comments:

JoomShaper