Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Ходченко Олена Євгенівна

Доцент кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук.

 

Трудова діяльність: 2006-2007 – психолог школи № 71 Дніпропетровськ, Україна; 2007-2010 рр. – аспірант ДНУ; 2010-2011 рр. – науковий співробітник Центру українсько-німецьких наукових досліджень Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара; 2011- 2014 рр. – старший науковий співробітник Центру українсько-німецьких наукових досліджень Дніпропетровського національного університету імені О.Гончара; з 2014 р. – доцент кафедри всесвітньої історії ДНУ ім. О.Гончара.

 

Тема кандидатської дисертації: Менонітські іммігранти в соціокультурному середовищі Північної Америки (1874–1923).

 

Наукові інтереси:

– історія міграцій;

– адаптації та акультурації російських німців і менонітів;

– історія США і Канади;

– міжкультурні зв'язки між народами Американського континенту.

 

Основні наукові праці:

  1. Ходченко О.Є. Соціально-економічна адаптація менонітів у Північній Америці у 1874–1880 рр. // Питання німецької історії: зб. наук. пр. / відп. ред. С.Й. Бобилєва. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. – С. 114–132.
  2. Ходченко Е.Е. Гражданская позиция меннонитов Канады и США в период Первой мировой войны // Гражданская идентичность и внутренний мир российских немцев в годы Великой Отечественной войны и в исторической памяти потомков: Материалы XIII международной научной конференции. – М.: МСНК-пресс, 2011. – С. 467–477.
  3. Ходченко О.Є. Адаптація менонітів у Північній Америці: трансформація ідентичності (1874–1923) // Вісник Дніпропетровського університету: науковий журнал. Серія Історія та археологія. – 2011. – № 19. – С. 129–133.
  4. Ходченко О.Є. Тривалий шлях гутерітської комуни (від утворення до сьогодення) // Вісник Дніпропетровського університету: науковий журнал. Серія: Історія та археологія. – 2012. – С. 72–79.
  5. Ходченко О.Є. Політико-економічна ситуація в США та Канаді напередодні імміграції менонітів // Питання німецької історії: зб. наук. пр. / відп. ред. С.Й. Бобилєва. – Д.: РВВ ДНУ, 2012. – С. 49–60.
  6. Ходченко Е.Е. Колонии российских немцев в Северной Америке в конце XIX – начале ХХ  вв. // Питання німецької історії: зб. наук. пр. / відп. ред. С.Й. Бобилєва. – Д.: РВВ ДНУ, 2013. – С. 50–69.
  7. Ходченко Е.Е. Сравнительный анализ освоения пограничных территорий Российской империи и Северной Америки немецкоязычными поселенцами // Два с половиной века с Россией (к 250-летию начала массового переселения немцев в Россию): Материалы 4-й международной научно-практической конференции. – М.: МСНК-пресс, 2013. – С. 55–69.
  8. Ходченко Е.Е. Власть и меннониты в годы Первой мировой войны: Россия–США–Канада // Питання німецької історії: зб. наук. пр. / відп. ред. С.Й. Бобилєва. – Д.: РВВ ДНУ, 2015. – С. 92–114.
  9. Ходченко Е.Е. Поселения волынских немцев в Канаде // Німці в історії Волині. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 1-2 жовтня 2015 р. / за наук. ред. М. П. Костюка. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2016. – С. 83–101.
  10. Ходченко Е.Е. Канадский фронтир глазами иммигрантов (конец XIX – начало ХХ вв.) // Харківський історіографічний збірник. Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – Вип. 15. – С. 242–251.

 

Викладає курси:

– Історія релігії та церкви;

– Історія дипломатії;

– Всесвітня історія;

– Науковий семінар «Актуальні проблеми всесвітньої історії».

Comments:

JoomShaper