Відкрита лекція професора Д. В. Архірейського у Книгарні Є на тему: Махновщина: міфічна та реальна.
Модератор дискусії - студентка другого курсу Анна Загорулько
Студентка історичного факультету Катерина Ватульова на молодіжному освітньому проекті з питань історичної пам'яті (Республіка Польща).
Прогулянка Краковом
Журналіст аматорського телебачення Істфак.ТВ бере інтерв'ю у декана історичного факультету проф. С. І. Світленка
Театралізоване семінарське заняття професора С. Й. Бобилєвої з історії країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу за темою: |Американська революція. Сценка - Засідання Континентального конгресу

Венгер Альберт Григорович

Доцент кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук.

 

Народився 5 листопада 1985 року. У 2003 році вступив на історичний факультет Дніпропетровського національного університету, який закінчив у 2008 р. З 2008 по 2011 роки навчався в аспірантурі по кафедрі всесвітньої історії . У 2007–2008 рр. брав участь у проекті «Усна історія деколективізації в Україні 1990-х років: Селянський досвід». З 2011 р. працює на кафедрі всесвітньої історії. У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. З 2016 р. бере участь у міжнародному проекті «Забуті жертви нацизму».

 

Тема кандидатської дисертацій: «Політика культурної інкорпорації у Східних воєводствах Другої Речі Посполитої (1918–1926 рр.)».

 

Наукові інтереси:

– національна політика СРСР та Польщі;

– історія історичної науки;

– усна історія.

 

Наукові праці : 

  1. Венгер А.Г. Висвітлення національної політики у галузі культури ІІ Речі Посполитої на «Східних кресах» в матеріалах Центрального Комітету Комуністичної партії Західної України / А.Г. Венгер // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2011. – Вип. 22. – С. 195–197.
  2. Венгер А.Г. Формування Другої Речі Посполитої як поліетнічної держави: від теоретичних конструкцій до практичних реалій / А.Г. Венгер // Слов'янський вісник. Збірник наукових праць. – Рівне, 2011. – Вип. 12. Серія «Історичні та політичні науки». – С. 26–34.
  3. Венгер А.Г. Національні меншини у міжвоєнній Польщі 1918–1939 рр. (dejure&defacto) / А.Г. Венгер // Вопросы германской истории: зб. наук. пр. / відп. ред.  С.Й. Бобилєва. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 253–267.
  4. Венгер А.Г. Реалізація національної політики в Східних воєводствах     Другої Речі Посполитої в галузі шкільництва на поч. 20 –х. рр. ХХ ст. / А.Г. Венгер // Гуманітарний журнал: зб. наук. пр. / головн. ред. Ю.В. Пушкін. – Д.: Вид-во НГАУ, 2011. – С. 211–215.
  5. Венгер А.Г., Каковкіна О.М. Єврейська аграрна спільнота Півдня України: господарська та соціокультурна адаптація // Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства: Монографія. – К.: ІПіЕНДім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 376 с.

 

Викладає курси:

– Історія середніх віків;

– Методологія та організація наукових досліджень;

– Країнознавство;

– Історія цивілізацій;

– Історія європейської ментальності;

– Новітня історія зарубіжних країн;

– Політична регіоналістика.

Comments:

JoomShaper